De 2 mooiste foto’s

  • Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf.
    Let op: maximaal 2Mb / 2000Kb per bestand!
  • Via welk emailadres kunnen we je bedanken voor je deelname en bereiken als je een leesboek gewonnen hebt voor je school?
  • Zonder toestemming publiceren wij geen foto’s van je werkstuk op openbare website’s of elders.
    Je emailadres wordt niet gebruikt voor andere doelen, dan je deelname vanwege deze Werkstukken estafette.